Atlantida se află pe teritoriul românesc?

Oare „negrul” Mării Negre ascunde misterul pe care savanţii îl caută cu înverşunare?

De unde îşi trage numele Marea Neagră? Unii spun că e din cauza lipsei, la anumite adîncimi, a florei şi faunei, din cauza toxicităţii apelor. Alţii spun că numele vine de la valurile care altădată scufundau corabiile care se avîntau sa o străbată. Istoricii misticii, în special ai istoriei atlante, stiu că numele provenea de la stapînitorii marii. Cei care au fost cunoscuţi sub numele de Cavaleri Negrii si ai căror urmaşi au dat Tarii Româneşti si Moldovei pe cei mai de seama descălecători, între care si Negru Voda.

Printre cei care cunoşteau secretul misticei Atlantide a Mării Negre a fost şi Mihai Eminescu, care a vorbit în versurile sale de enigmaticul tărîm magic.

“Memento mori”:

“(…) Din Fundul Mării Negre, din înalte-adînce hale

Dintre stînce arcuite, din gigantice portale

Oastea zeilor Daciei în lungi şiruri au ieşit

(…) Zeii Daci ajung la marea, ce deschide-a ei portale,

Se reped pe trepte nalte şi cobor în sure hale

Cu lumina, ei îngroapă a lor trai întunecos;

Dară ea, înfiorată de adînca ei durere,

În imagini de talazuri cînt-a Daciei cădere

Şi cu-albastrele ei braţe ţărmii-i mîngîie duios.”

Multe legende venite de dincolo de timp vorbesc despre pămînturi sfinte aflate pe locul unde acum domina Marea Neagră. Unii cercetători afirmă că aici este localizată străvechea Atlantidă, cu templele sale, în special Templul lui Apollo, zeul soarelui, a cărui origine hiperboreana începe să capete un contur tot mai precis. Din străvechea Atlantidă, se zice, a rămas doar Insula Şerpilor.

Insula Şerpilor a fost un teren mistic, un loc de trecere între două lumi. Aici, pe colţurile de stîncă acum pustii, se ridica pe vremuri un superb templu care a fost închinat solarului Apollo. Apele mării îi protejau pe preoţii solari de vizitele curioşilor şi ale profanilor.

Marele Diodor amintea în scrierile sale Insula Şerpilor, cunoscută ca Insula Leuky: “În faţa ţinutului celţilor, în părţile Oceanului, este o insulă numită Leuky, adică Albă. Latona, mama lui Apollo, s-a născut aici şi din cauza asta Apollo este mai venerat aici decît ceilalţi zei… Această insulă era numită şi Helixea (Felicia) sau “nesos makaron”, Insula Preafericiţilor. Nu departe de acolo erau munţii Riphei (Carpaţi)…”

Written by Andrada