Programare mentală prin autosugestie

Să trăim sănătoşi şi fericiţi, într-o stare de tinereţe prelungită !

1) Stabiliţi cu precizie ce anume doriţi să obţineţi prin sugestie.

De exemplu, doriţi să obţineţi vindecarea unei boli de care suferiţi, să vă întăriţi memoria, să deveniţi mult mai calm, să reuşiţi la un examen, să învăţaţi rapid o limbă străină, să vă debarasaţi de un complex de inferioritate, să căpătaţi noi calităţi etc. Aproape tot ce doriţi poate fi obţinut prin autosugestie. Principalul e ca dorinţa dumneavoastră să fie clară, uşor de înţeles şi receptat de către subconştient.

2) După ce aţi stabilit cu claritate dorinţa pe care urmăriţi să o îndepliniţi prin autosugestie, formulaţi-o într-o propoziţie la timpul prezent ca şi cum ar fi deja îndeplinită. De exemplu, dacă doriţi să vă îmbunătăţiţi starea de sănătate, nu veţi spune Vreau să fiu sănătos, ci Sunt perfect sănătos. Puteţi să scrieţi propoziţia pe o hîrtie, pentru a o formula cît mai exact şi mai clar. Subconştientul va prelua propoziţia afirmativă, va implanta-o în adîncurile sale şi, pe căi numai de el ştiute, va face-o să rodească, să devină adevărată. Cîteva exemple şi explicaţii suplimentare. Vreţi să scăpaţi de costisitorul sport cu sticla şi paharul? Nimic mai simplu. Formula de autosugestionare este: De la o zi la alta, sunt tot mai puternic, orice fel de băutură alcoolică îmi produce greaţă. Efect garantat. V-o spune un om care n-a pus în gură o picătură de alcool de aproape trei ani. Anterior aplicării ritualului, beam ca orice alt marinar. Adică, beam zdravăn.

Puteţi combina două sau mai multe dorinţe într-o singură formulă de autosugestionare, ca de exemplu: Sunt sănătos, puternic şi inteligent. Sunt calm, harnic, organizat, perseverent. De la o zi la alta, am o voinţă tot mai puternică, o minte tot mai limpede, o memorie tot mai bună. După ce vă obişnuiţi cu acest ritual, veţi putea folosi propoziţii mari, în care veţi introduce adevărate liste de calităţi pe care vreţi să le dobîndiţi şi să le întăriţi. Cum se face că aceste dorinţe ale noastre devin realităţi? Simplu: subconştientul le preia cu titlul de adevăruri absolute, le introduce în zestrea nativă si le foloseşte la elaborarea comportamentului nostru.

3) În fiecare zi, dimineaţa si seara, retrageţi-vă pentru un sfert de oră într-o cameră liniştită si aplicaţi ritualul de autosugestie. Staţi întinşi pe un fotoliu sau pat, închideţi ochii si rememoraţi faptul că acest procedeu este absolut sigur, a dat rezultate în toate situaţiile, inclusiv în cazuri de boli nevindecabile prin tratament medicamentos obişnuit, încrederea plantată în subconştient prin această meditaţie (rememorare) va deschide poarta subconştientului către noi sugestii şi autosugestii. Dacă vi se pare că nu aveţi suficientă încredere în procedeu, recitiţi din carte toate exemplele de minuni produse prin acest procedeu. Pentru a nu pierde timp, subliniaţi la prima sau la a doua citire a cărţii regulile şi exemplele care vi se par importante, astfel încît să le puteţi regăsi cu uşurinţă, ori de cîte ori aveţi nevoie. Nu treceţi la faza următoare decît după ce sunteţi pe deplin convins de eficacitatea metodei. Fără credinţă nu se poate deschide poarta subconştientului, nu se poate îndupleca îngerul păzitor să ne permită trecerea de bariera conştientului.

Written by Administrator