Sugestopedia, metoda holistică de superînvăţare

Sugestopedia este:

– Un mod uşor, rapid şi nestresant de a învăţa, care stimulează rezervele intelectuale (mobilizînd pînă la 90% din potenţialul creierului) şi dezvoltă abilităţile mintale, în primul rînd capacitatea memorării semifotografice.

– O metodă holistică ce valorifică somaticul şi psihicul; conştientul şi inconştientul; emisfera cerebrală dreaptă şi cea stîngă; factorul raţional şi cel emoţional.

– O metodă în care oferta de informaţie, intonaţia, muzica, respiraţia şi ritmurile organice sînt sincronizate astfel încît conştientul se racordează la inconştient, accesînd banca lui de date.

– O metodă utilă pentru orice vîrstă, nivel intelectual sau profesie, pe care o putem utiliza în cadru instituţional sau acasă, pe cont propriu.
Sugestopedia o metoda prin care înveţi uşor şi uiţi greu…

Sugestopedia ca metodă de învăţare extrem de rapidă şi temeinică a fost elaborată de medicul şi psihiatrul bulgar Gh. Lozanov, în Institutul de Sugestologie din Sofia, primele experienţe debutînd în 1960. Ea permite asimilarea de material factual (informaţii statice) şi descriptiv: cuvinte, expresii, cifre, date, formule, dar şi sisteme largi de idei, din orice domeniu. În zeci de şcoli de masă din Bulgaria elevii învaţă în numai două luni materia unui an şcolar, clasele realizînd spectaculoase “accelerări ale studiilor”. În fosta Uniune Sovietică centrele de sugestopedie sînt un fapt curent: programele de învăţare a limbilor străine, care folosesc în special manualele redactate de Alexo Novacov muzician, actor şi profesor, sînt parcurse în trei luni, patru ore pe zi, timp în care cursanţii asimilează 6 000 unităţi lexicale şi structuri lingvistice, ceea ce reprezintă dublul fondului activ al unei limbi.

În 1969, în ziarul Pravda se afirma că “este posibilă învăţarea unei limbi străine într-o lună”. Un savant japonez anunţa: “Am învăţat engleza în 7 zile; franceza în 15”. Însuşi Lozanov raportează că unii subiecţi pot asimila 3 000 de cuvinte pe zi (să nu uităm că fondul activ al vocabularului unei limbi este de 2 500 – 3 000 cuvinte), eficienţa învăţării crescînd de 5, pînă la 50 de ori. Centrele de sugestopedie din Berlin şi Leipzig au constatat o memorie de durată de peste 90%, cifră pe care o susţin rezultatele lui Lozanov: reţinerea materialului este în proporţie de 88% după 6 luni şi 57% după 22 luni. Or, după o învăţare obişnuită, lucrurile stau cu totul altfel: după 6 luni persoana reţine 60% din tezele principale, 36% din unităţile logice şi 21,5% din materialul textual, pentru că din materialul pregătit pentru examene să se prezinte la apel doar 20% după numai 15 luni!

Written by Administrator