Sarmisegetusa Regia

Sarmizegetusa Regia (= cea regească), fost capitală a Daciei preromane. În prezent inclusă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Written by Administrator